Sarjat

Yhteensä 71 sarjaa.

Sarjaluettelon voi järjestää nimen tai aineistojen lukumäärän mukaan. Luetteloa voi järjestää vain yhden kriteerin mukaan kerrallaan.

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan 648
Koulun hyvinvointiprofiili 56
KuntaSuomi 2004 51
Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimukset 39
Tampereen yliopistosta valmistuneiden sijoittumisseuranta 38
Puolueiden ajankohtaistutkimukset 37
Kunnallisalan ilmapuntarit 37
Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt 32
Lapsesta aikuiseksi 31
Energia-asennetutkimukset 1983-2011 28
Työolobarometrit 27
Nuorisobarometrit 26
Sosiaalibarometrit 24
EVA:n kansalliset asennetutkimukset 23
ISSP (International Social Survey Programme) 20
Kehitysyhteistyötutkimukset 18
Kunta-alan työolobarometrit 16
Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 16
EVA:n EU-asennetutkimukset 16
Maaseutubarometrit 14
Nuoret toimijoina kommunikaatioteknologian murroksessa 1997-2002 14
Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 14
Julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineistot 13
Yliopistoista valmistuneiden uraseuranta 13
Terveyden edistämisen barometrit 13
Elektronisten aineistojen käyttäjäkyselyt 12
Suomalainen päihdehoito 12
Perhebarometrit 11
Vaalien seurantatutkimukset (GallupKanava) 10
Poliisibarometrit 9
Kaupunkipalvelututkimukset 9
Suomenruotsalainen barometri 9
Lasten kuritusväkivalta 9
ESS (European Social Survey) 8
Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 8
Nuorisorikollisuuskyselyt 8
Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus 8
Tervaskannot-kyselyt 8
Hyvä vapaa-aika 7
Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 7
Tiedebarometrit 7
Gallup Ecclesiastica 7
Kansalliset eduskuntavaalitutkimukset 6
Tampere Praksis -hankkeen aineistot 6
EVS (European Values Study) ja WVS (World Values Survey) 6
Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 6
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukset 6
Kirkkomonitorit 5
Tampereen terveys- ja sosiaalikyselyt 5
Kirkosta eroamisen syyt 5