Sarjat

Yhteensä 71 sarjaa.

Sarjaluettelon voi järjestää nimen tai aineistojen lukumäärän mukaan. Luetteloa voi järjestää vain yhden kriteerin mukaan kerrallaan.

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan 682
Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus 8
Diakoniabarometrit 4
ESS (European Social Survey) 9
EVA:n EU-asennetutkimukset 17
EVA:n kansalliset asennetutkimukset 23
EVS (European Values Study) ja WVS (World Values Survey) 9
Elektronisten aineistojen käyttäjäkyselyt 12
Eläkebarometrit 1
Energia-asennetutkimukset 1983-2011 28
Energia-asenteet 5
Gallup Ecclesiastica 7
Hyvinvointitutkimukset 6
Hyvä vapaa-aika 7
ISSP (International Social Survey Programme) 24
Itä-Suomen nuorisopuntarit 4
Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 17
Julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineistot 14
Kandipalaute 4
Kansalliset eduskuntavaalitutkimukset 6
Kaupunkipalvelututkimukset 9
Kehitysyhteistyötutkimukset 18
Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 14
Kirkkomonitorit 4
Kirkosta eroamisen syyt 1
Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 4
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukset 6
Koulun hyvinvointiprofiili 57
Kulutus ja elämäntapa Suomessa 4
Kunnallisalan ilmapuntarit 37
Kunta-alan työolobarometrit 16
KuntaSuomi 2004 51
Lapsesta aikuiseksi 31
Lapsiuhritutkimukset 3
Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 3
Lasten kuritusväkivalta 10
Lasten mediabarometrit 4
Liikuntatutkimukset 4
Maaseutubarometrit 14
Nuoret toimijoina kommunikaatioteknologian murroksessa 1997-2002 14
Nuorisobarometrit 26
Nuorisorikollisuuskyselyt 8
Nuorten aikuisten avohoidollinen mielenterveyskuntoutus 2010-2012 5
Opiskelijatutkimukset 3
Pelastuspalveluasenteet 4
Perhebarometrit 12
Poliisibarometrit 9
Puolueiden ajankohtaistutkimukset 43
Sosiaalibarometrit 27
Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 7