Sarjat

Yhteensä 72 sarjaa.

Sarjaluettelon voi järjestää nimen tai aineistojen lukumäärän mukaan. Luetteloa voi järjestää vain yhden kriteerin mukaan kerrallaan.

Näytä yhdellä sivulla sarjaa.
Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan 614
Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus 8
Diakoniabarometrit 4
ESS (European Social Survey) 9
EVA:n EU-asennetutkimukset 23
EVA:n kansalliset asennetutkimukset 24
EVS (European Values Study) ja WVS (World Values Survey) 4
Elektronisten aineistojen käyttäjäkyselyt 12
Eläkebarometrit 1
Energia-asennetutkimukset 1983-2011 29
Energia-asenteet 5
Gallup Ecclesiastica 5
Hyvinvointitutkimukset 4
Hyvä vapaa-aika 0
ISSP (International Social Survey Programme) 20
Itä-Suomen nuorisopuntarit 3
Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 16
Julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineistot 12
Kandipalaute 5
Kansalliset eduskuntavaalitutkimukset 7
Kaupunkipalvelututkimukset 9
Kehitysyhteistyötutkimukset 18
Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 16
Kirkkomonitorit 4
Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 4
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukset 7
Koulun hyvinvointiprofiili 59
Kulutus ja elämäntapa Suomessa 4
Kunnallisalan ilmapuntarit 37
Kunta-alan työolobarometrit 16
KuntaSuomi 2004 54
Lapsesta aikuiseksi 31
Lapsiuhritutkimukset 3
Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 3
Lasten kuritusväkivalta 9
Lasten mediabarometrit 4
Liikuntatutkimukset 4
Maaseutubarometrit 14
Nuoret toimijoina kommunikaatioteknologian murroksessa 1997-2002 14
Nuorisobarometrit 26
Nuorisorikollisuuskyselyt 8
Nuorten aikuisten avohoidollinen mielenterveyskuntoutus 2010-2012 5
Opiskelijatutkimukset 3
Pelastuspalveluasenteet 4
Perhebarometrit 10
Poliisibarometrit 9
Puolueiden ajankohtaistutkimukset 45
Sosiaalibarometrit 24
Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 7
Suomalainen päihdehoito 12