Suomenkieliset aineistokuvailut

Yhteensä 1335 aineistokuvailua.

Näytä englanninkielinen aineistoluettelo.

Voit valita aineistot luetteloon niiden saatavuuden, datatiedostojen kielen tai tyypin mukaan. Aineistoluettelon voi järjestää aineiston numeron, nimen, saatavuuden, tyypin ja julkaisuajan mukaan. Luetteloa voi järjestää vain yhden kriteerin mukaan kerrallaan. Lisätietoja aineistojen saatavuudesta ja käyttöehdoista.

Aineistojen saatavuus:
(A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä,
(B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun,
(C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen) ja
(D) vain luovuttajan luvalla.

Voit selata aineistoja esimerkiksi asiasanoittain, tieteenaloittain ja sarjoittain.

Näytä yhdellä sivulla aineistoa.
FSD3152 Energia-asenteet 2015 B Kvantitatiivinen 2017-11-06
FSD3153 Energia-asenteet 2016 B Kvantitatiivinen 2017-11-06
FSD3161 Metsänomistajien näkemyksiä METSO-ohjelmasta ja metsien käytöstä 2014 A Kvantitatiivinen 2017-11-02
FSD3158 Metsäammattilaisten kokemukset ja näkemykset metsien vapaaehtoisesta suojelusta ja metsäsuunnittelusta 2014 A Kvantitatiivinen 2017-11-02
FSD3187 Kehitysyhteistyötutkimus 2017 B Kvantitatiivinen 2017-10-26
FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 B Kvantitatiivinen 2017-10-24
FSD3160 Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa 2016 B Kvantitatiivinen 2017-10-24
FSD3110 Korkeakoulutettujen naisten kokema parisuhdeväkivalta 2015 B Kvantitatiivinen 2017-10-18
FSD2962 Kielivähemmistön identiteetti ja television katsominen Italiassa, Romaniassa ja Suomessa 2011 B Kvantitatiivinen 2017-10-05
FSD3043 Sosiaalibarometri 2015 C Kvantitatiivinen 2017-09-29
FSD3042 Sosiaalibarometri 2014 C Kvantitatiivinen 2017-09-29
FSD3162 Suomalaisten oikeustaju: kansalaiset 2016 B Kvantitatiivinen 2017-09-28
FSD3163 Suomalaisten oikeustaju: tuomarit 2016 B Kvantitatiivinen 2017-09-28
FSD3164 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2016 A Kvantitatiivinen 2017-09-27
FSD2850 Sosiaalibarometri 2013 C Kvantitatiivinen 2017-09-27
FSD3023 Tietokoneharrastamisen arkipäiväistyminen 2013 B Kvantitatiivinen 2017-09-21
FSD3113 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 B Kvantitatiivinen 2017-09-18
FSD3103 Pelaamisen sosiaalisuus verkkoroolipelissä World of Warcraft 2013-2014 B Kvantitatiivinen 2017-09-08
FSD3132 Terveys- ja hyvinvointitietojen toissijainen hyödyntäminen 2016 B Kvantitatiivinen 2017-09-06
FSD3107 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 B Kvantitatiivinen 2017-09-06
FSD3155 Toimittajaopiskelijatutkimus 2015 B Kvantitatiivinen 2017-09-05
FSD3139 Eläin perheenjäsenenä 2014-2015 C Kvalitatiivinen 2017-09-04
FSD3165 Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalvelut 2013 B Kvalitatiivinen 2017-08-25
FSD3166 Suomalaisen työn tulevaisuus -kirjoituskilpailu 2016-2017 A Kvalitatiivinen 2017-08-21
FSD3127 Tampereen korkeakouluopiskelijoiden asuminen 2016 A Kvantitatiivinen 2017-08-21
FSD3111 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2015 B Kvantitatiivinen 2017-08-16
FSD3099 Lukiolaisten kokemukset taloustiedon kurssista 2012-2013 B Kvantitatiivinen 2017-08-08
FSD3112 Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille 2015 B Kvantitatiivinen 2017-08-08
FSD3130 Kaupunkipalvelututkimus 2012 B Kvantitatiivinen 2017-08-02
FSD3148 WeAll-media-aineisto työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymyksistä 2016 D Kvalitatiivinen 2017-07-18
FSD3057 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2014 A Kvantitatiivinen 2017-07-18
FSD3056 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2013 A Kvantitatiivinen 2017-07-18
FSD3171 Suomi 2009: kulutus ja elämäntapa B Kvantitatiivinen 2017-07-18
FSD3176 Koulun hyvinvointiprofiili 2016-2017: alaluokat 4-6 B Kvantitatiivinen 2017-07-14
FSD3177 Koulun hyvinvointiprofiili 2016-2017: yläluokat 7-9 B Kvantitatiivinen 2017-07-14
FSD3178 Koulun hyvinvointiprofiili 2016-2017: toisen asteen oppilaitokset B Kvantitatiivinen 2017-07-14
FSD3179 Koulun hyvinvointiprofiili 2016-2017: henkilökunta B Kvantitatiivinen 2017-07-14
FSD3172 Suomi 2014: kulutus ja elämäntapa B Kvantitatiivinen 2017-07-12
FSD3170 Suomi 2004: kulutus ja elämäntapa uuden vuosituhannen vaihteessa B Kvantitatiivinen 2017-07-11
FSD3122 Tampereen yliopistosta 2014 valmistuneiden työelämään sijoittuminen B Kvantitatiivinen 2017-06-14
FSD3073 PIAAC 2012: kansainvälinen aikuistutkimus: Suomen aineisto C Kvantitatiivinen 2017-06-13
FSD3154 Lasten kuritusväkivalta: kesä 2006 B Kvantitatiivinen 2017-06-07
FSD3169 Tampere Praksis: Sosiaalityöntekijän ja ohjaajan työparityö perhepalveluissa 2016 D Kvalitatiivinen 2017-06-02
FSD3126 Kulttuurityöntekijäin liiton aktiivien haastattelut 2012-2013 D Kvalitatiivinen 2017-06-01
FSD3059 Tampereen yliopistossa vuosina 2008-2009 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen B Kvantitatiivinen 2017-05-16
FSD3144 Sosiaalialan ammattilaisten näkemyksiä vammaispalveluista 2015 A Kvantitatiivinen 2017-04-21
FSD3157 EVAn kansallinen asennetutkimus 2017 B Kvantitatiivinen 2017-04-05
FSD3090 Perhesuunnittelukysely: naiset 1994 B Kvantitatiivinen 2017-03-31
FSD3089 Naisten vaihdevuosikysely 1989 B Kvantitatiivinen 2017-03-31
FSD3027 Suomen ulkomaankauppa: tavaraviennin arvo 1840-2000 A Kvantitatiivinen 2017-03-27