Sarjat

Yhteensä 71 sarjaa.

Sarjaluettelon voi järjestää nimen tai aineistojen lukumäärän mukaan. Luetteloa voi järjestää vain yhden kriteerin mukaan kerrallaan.

Näytä yhdellä sivulla sarjaa.
Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan 823
Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus 16
Diakoniabarometrit 4
ESS (European Social Survey) 10
EVA:n EU-asennetutkimukset 30
EVA:n kansalliset asennetutkimukset 34
EVS (European Values Study) ja WVS (World Values Survey) 9
Elektronisten aineistojen käyttäjäkyselyt 12
Eläkebarometrit 1
Energia-asennetutkimukset 1983-2011 50
Energia-asenteet 5
Gallup Ecclesiastica 8
Hyvinvointitutkimukset 8
Hyvä vapaa-aika 1
ISSP (International Social Survey Programme) 26
Itä-Suomen nuorisopuntarit 3
Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 16
Julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineistot 12
Kandipalaute 8
Kansalliset eduskuntavaalitutkimukset 11
Kaupunkipalvelututkimukset 15
Kehitysyhteistyötutkimukset 26
Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 12
Kirkkomonitorit 7
Kirkosta eroamisen syyt 1
Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 4
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukset 8
Koulun hyvinvointiprofiili 56
Kulutus ja elämäntapa Suomessa 5
Kunnallisalan ilmapuntarit 68
Kunta-alan työolobarometrit 16
KuntaSuomi 2004 102
Lapsesta aikuiseksi 53
Lapsiuhritutkimukset 3
Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 3
Lasten kuritusväkivalta 9
Lasten mediabarometrit 4
Liikuntatutkimukset 8
Maaseutubarometrit 14
Nuoret toimijoina kommunikaatioteknologian murroksessa 1997-2002 28
Nuorisobarometrit 32
Nuorisorikollisuuskyselyt 13
Nuorten aikuisten avohoidollinen mielenterveyskuntoutus 2010-2012 5
Opiskelijatutkimukset 4
Pelastuspalveluasenteet 4
Perhebarometrit 17
Poliisibarometrit 13
Puolueiden ajankohtaistutkimukset 74
Sosiaalibarometrit 35
Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 14