Näytä aineistokuvailu.

FSD2517 Terveydenhuollon vuokratyö: haastattelut 2006

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Palukka, Hannele (Tampereen yliopisto. Sosiaalitutkimuksen laitos)
  • Tiilikka, Tiina (Tampereen yliopisto. Sosiaalitutkimuksen laitos)

Asiasanat

kilpailuttaminen, lääkärit, sairaanhoitajat, sosiaalitutkimus, terveydenhuolto, terveydenhuoltohenkilöstö, terveyspalvelut, tilapäinen työvoima, ulkoistaminen, vuokratyö

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu vuonna 2006 tehdyistä 11 lääkärin ja 2 hoitajan haastatteluista. Haastatteluilla kartoitettiin, millaisia merkityksiä hoitajat ja lääkärit antavat terveydenhuollon vuokratyölle; omalle asemalleen ja toiminnalleen. Haastatteluiden runkona käyettiin kahtatoista kysymystä, joista yksi oli osoitettu yksinomaan lääkäreille ja toinen hoitajille. Haastattelukysymykset koskivat sellaisia terveydenhuollon vuokratyön ulottuvuuksia, jotka tulivat merkityksellisinä esiin samaisen tutkimuksen kyselyosion (ks. FSD2516) vastauksissa. Tavoitteena oli saada lisävalaistusta siihen, miksi hoitajat ja lääkärit olivat valinneet vuokratyön ja millaisia eroja on julkisella sektorilla ja vuokratyöyrityksellä työnantajina. Lisäksi haastatteluihin sisältyi työyhteisön toimivuuteen, henkisen ja fyysisen väkivallan kokemiseen sekä työn ja vapaa-ajan suhteeseen liittyvät kysymykset. Haastateltavat vuokratyöntekijät valikoituivat vapaaehtoisina yksityisen palveluntuottajan palveluksessa olleista terveydenhuollon ammattilaisista, jotka osallistuivat aiemmin samaisen tutkimuksen kyselyosioon.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.