Näytä aineistokuvailu.

FSD2515 Rehtorin rooli ja työtodellisuus oppilaitoksessa 2004-2005

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Karikoski, Anne (Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta)

Asiasanat

johtaminen, koulut, laatujohtaminen, motivaatiojohtaminen, peruskoulu, rehtorit, sosiaalinen vuorovaikutus, strategiatyö, tunneäly, vuorovaikutus, yhteisöllisyys

Sisällön kuvaus

Aineisto on kerätty rehtorien työtodellisuuden kuvaamiseksi. Tutkija havainnoi viittä eri puolilla Helsinkiä toimivaa rehtoria. Yksi rehtoreista toimi yläasteella, muut ala-asteilla. Aineisto kerättiin Peer-Assisted Leadership -ohjelmaa soveltaen. Tutkija varjosti rehtoreita neljän päivän ajan kolme tuntia kerrallaan ja kirjasi havainnoistaan varjostuspäiväkirjat. Varjostuspäiväkirjojen lisäksi aineistoon kuuluu kunkin rehtorin haastattelulitteraatiot.

Teemahaastattelujen kysymykset tutkija laati viitekehyksensä ja kutakin rehtoria koskeneen havainnointiaineiston pohjalta. Kysymysten asettelu, järjestys ja määrä oli jokaisella rehtorilla erilainen riippuen muun muassa siitä kuinka laajasti rehtorit kysymyksiin vastasivat. Haastatteluissa käsitellään esimerkiksi työorientaatiota, kehittämistä, johtamista, koulun strategiatyötä, yhteistyötä, työssä jaksamista, tunnetaitoja ja ajanhallintaa.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.