Näytä aineistokuvailu.

FSD1324 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2003

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin), alempiin opinnäytteisiin (esim. kandidaatintutkielmiin) eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS)

Asiasanat

asevelvollisuus, kriisinhallinta, liittoutuminen, maanpuolustus, puolustuspolitiikka, rauhanturvaaminen, turvallisuus, turvallisuuspolitiikka, ulkopolitiikka

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien näkemyksiä ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä kansainvälisten suhteiden hoidosta, sotilaallisesta liittoutumisesta ja sen eri vaihtoehdoista. Turvallisuuteen liittyen kysyttiin esimerkiksi, miten työllisyystilanne, EU:n itälaajentuminen, Venäjän kehitys, ydinvoiman käyttö, kansainvälinen terrorismi, Irakin tilanne sekä Naton laajentuminen Baltiaan vaikuttavat Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen. Vastaajilta tiedusteltiin, luulevatko he Suomen olevan sitoutumassa Naton jäsenyyteen. Mielipiteitä puolustusvoimille myönnettävistä varoista, Suomen puolustusjärjestelmästä, Euroopan unionin yhteisen puolustuksen järjestämisestä sekä YK:n, EU:n ja Naton päätöksillä toteutettavista rauhanturvatehtävistä kartoitettiin myös. Vastaajat arvioivat, pitäisikö Suomen osallistua rauhanturvaamis- ja kriisinhallintatehtäviin sotatoimialueilla. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikäryhmä, työmarkkina- ja ammattiasema, siviilisääty, koulutus, asuinlääni, Internetin ja matkapuhelimen käyttö sekä perheen tuloluokka.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.