Ohjeet

Aila on Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston palveluportaali. Ailassa Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat rekisteröityneiden asiakkaiden saatavilla maksutta kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti. Ailassa on myös avoimia aineistoja, jotka voi ladata rekisteröitymättä.

Asiakas voi itse tehdä tarkkoja hakuja aineistoista ja ladata aineistoja käyttöönsä kirjauduttuaan palveluun. Aila tukeutuu HAKA-käyttäjätunnistusjärjestelmään. Yliopistojen ja korkeakoulujen henkilökunta ja opiskelijat voivat kirjautua Ailan käyttäjiksi omilla käyttäjätunnuksillaan. Rekisteröityminen hyväksytään välittömästi, ja asiakas pääsee heti lataamaan aineistoja käyttöehtojen mukaisesti.

Jos asiakkaalla ei ole HAKA-tunnuksia, hän voi hakea Ailan käyttäjätunnusta Tietoarkiston asiakaspalvelusta. Ensisijaisesti näitä tunnuksia myönnetään ulkomaisten yliopistojen opiskelijoille ja tutkijoille sekä Haka-luottamusverkostoon kuulumattomien suomalaisten tutkimusorganisaatioiden jäsenille. Rekisteröitymislomakkeessa kysytään, mihin asiakas tarvitsee Ailan aineistoja. Asiakaspalvelu käsittelee rekisteröitymisen noin viikon sisällä. Käyttäjätunnus ja salasana lähetetään sähköpostitse, jos rekisteröityminen on hyväksytty.

Rekisteröityneen käyttäjän tiedoissa on oltava toimiva sähköpostiosoite. Käyttäjän muuttaessa sähköpostiosoitettaan on uusi osoite vahvistettava. Annettuun sähköpostiosoitteeseen lähetetään viesti, jonka linkkiä klikkaamalla uusi osoite päivittyy käyttäjän tietoihin. Vahvistusviestin voi lähettää uudelleen profiilisivun kautta.

Aineistot ladataan yksitellen aineistokuvailusivulta. Latauksen yhteydessä täytetään käyttölupahakemus, johon kirjataan käyttötarkoitus, hankkeen tai tutkimuksen nimi ja lyhyt kuvaus sekä mahdollinen rahoittaja. Lataamalla aineiston asiakas sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja.

Aineistoilla on erilaisia käyttöehtoja. Osa aineistoista on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä. Suurin osa aineistoista on saatavissa (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun, ja osa (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). Joitakin aineistoja voi saada käyttöönsä (D) vain aineiston luovuttajan erillisellä luvalla. Lupaa haetaan Ailan kautta.

Tutkimuksella tarkoitamme yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tai niihin rinnastettavissa organisaatioissa tehtävää työtä, jossa etsitään vastauksia asetettuihin kysymyksiin oman oppiaineen metodeja soveltaen ja aineistoa systemaattisesti analysoiden. Opetus tarkoittaa yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai niihin rinnastettavassa organisaatiossa annettavaa oppiaineen tai menetelmien koulutusta. Opiskelulla tarkoitamme yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai niihin rinnastettavassa organisaatiossa opettajan johdolla suoritettavia opintoja.

Ailan käyttöliittymän kieli ja aineistokuvailujen kieli ovat toisistaan erilliset. Käyttöliittymän kielet ovat suomi ja englanti. Aineistokuvailuja voi tarkastella suomeksi tai englanniksi riippumatta siitä, kumman kielen on valinnut käyttöliittymän kieleksi. Kaikki aineistot kuvaillaan suomeksi ja englanniksi.

Rekisteröityneillä ja Ailaan kirjautuneilla käyttäjillä käyttöliittymän oletuskieli on sama kuin rekisteröityessä valittu palvelukieli. Käyttäjä voi vaihtaa koko aineistoluettelon kielen luettelon yläpuolelle sijoitetusta pudotusvalikosta. Yksittäisen aineistokuvailun kielen voi muuttaa kuvailusivulla, jos kieliversioita on saatavilla.