Näytä aineistokuvailu.

FSD3146 Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut 2015

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin), alempiin opinnäytteisiin (esim. kandidaatintutkielmiin) eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Aalto, Anna-Mari (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
  • Muuri, Anu (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
  • Syrjä, Vesa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Asiasanat

krooniset taudit, käyttö, lääkkeet, sairaalat, sairaus, sosiaalipalvelut, terveydentila, terveyskeskukset, terveyspalvelut, tyytyväisyys, työterveyshuolto, vaihto, vammaispalvelut

Sisällön kuvaus

Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut 2015 -kyselytutkimuksessa selvitetään Suomessa asuvien kokemuksia ja näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluista. Kyselyllä pyrittiin saamaan tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjistä ja heidän näkemyksistään palveluita koskien.

Vastaajille esitetyt kysymyksen käsittelivät luottamusta sosiaali- ja terveyspalveluihin, vaikutusmahdollisuuksia ja palvelujen asiakaslähtöisyyttä, sähköisten palvelujen käyttöä, terveyspalvelujen käyttöä, omia tai lapsen hoitoon liittyviä kokemuksia terveyspalveluista sekä omaa terveydentilaa. Lisäksi esitettiin kysymyksiä työterveyshuollosta, viimeisestä lääkärikäynnistä, sosiaalipalveluiden käytöstä sekä pyydettiin mielipiteitä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta ja kustannuksista.

Taustamuuttujia olivat ikä, siviilisääty, talouden koko, työelämään osallistuminen, asuinpaikan tyyppi, asumismuoto, sukupuoli sekä useita aluemuuttujia.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa