Näytä aineistokuvailu.

FSD3140 Oma ulkonäkö muistoissani 2015

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin), alempiin opinnäytteisiin (esim. kandidaatintutkielmiin) eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Arkisto
  • Kamila, Marjo (Seinäjoen yliopistokeskus)

Asiasanat

itsetunto, kauneusihanteet, kokemukset, lapsuus, muistelmat, muoti, nuoruus, painonhallinta, pukeutuminen, rumuus, ruumiillisuus, ruumiinkuva, ulkonäkö

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu 71 muistelukirjoituksesta, joissa teemana on omaan ulkonäköön liittyvät lapsuuden ja nuoruuden kokemukset. Kirjoittajat muistelevat mm. ulkonäön ja kehonkuvan muutoksia eri elämänvaiheissa, ulkonäköpaineita, ulkonäön kommentointia, itsetuntoa, lihavuutta ja pukeutumista. Aineisto kerättiin vuonna 2015 tutkimukseen, jossa tarkastellaan ulkonäön koettuja vaikutuksia eri-ikäisten suomalaisten elämässä. Suuri enemmistö kirjoittajista on naisia. Kirjoittajien ikä vaihtelee 18 - 78-ikävuoden välillä.

Kirjoitukset ovat vapaamuotoisia ja vaihtelevat pituudeltaan. Kirjoitusohjeissa vastaajaa pyydettiin kertomaan, millaisena hän on nähnyt ja näkee nykyään oman ulkomuotonsa ja miten ulkonäköasioita on käsitelty lapsuuden perheessä. Lisäksi kysyttiin, mikä vaikutus perheen suhtautumisella ulkonäköön on ollut kirjoittajan elämään silloin ja myöhemmin aikuisiällä. Edelleen vastaajalta tiedusteltiin, onko hän ottanut ulkonäön kommentoinnin puheeksi jälkikäteen kommentoijan kanssa. Lisäksi kysyttiin vielä, keskusteleeko hän ulkoisesta habituksesta eri ihmisten, kuten puolison kanssa. Erityisesti kirjoittajaa rohkaistiin tuomaan esille ulkonäköön liittyvien nuoruuden kokemusten ja kommenttien vaikutuksia omaan ulkonäkösuhteeseen. Kirjoituksissa käsiteltiin myös seuraavia aiheita: kauneuskäsityksiä, perhesuhteiden dynamiikkaa, koulukiusaamista, vaatteita, syömishäiriötä ja liikalihavuutta.

Taustatietoina aineistossa on kirjoittajan ammatti, syntymävuosi, asuinmaakunta ja sukupuoli.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.