Näytä aineistokuvailu.

FSD3128 Aalto-yliopiston opettajien näkemyksiä yrittäjyydestä 2012

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin), alempiin opinnäytteisiin (esim. kandidaatintutkielmiin) eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kolhinen, Johanna (Lappeenrannan teknillinen yliopisto)

Asiasanat

opettajat, organisaatiomuutokset, teknilliset korkeakoulut, tutkimus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, yliopiston tehtävät, yliopistot, yrittäjyys, yritysyhteistyö

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin Aalto-yliopiston opettajien käsityksiä yrittäjyydestä ja yrittäjämäisyydestä. Haastatteluissa keskusteltiin muun muassa Aalto-yliopiston organisaatiomuutoksesta, yliopiston tehtävistä sekä opettajien omasta suhteesta yrittäjyyteen.

Haastateltavilta kysyttiin, miten tuttuja erilaiset yrityshautomot ja muut yrittäjyyteen rohkaisevat uudistukset, kuten startup-toiminta, heille ovat. Osallistujilta tiedusteltiin heidän mielipidettään liittyen Aalto-yliopiston muutokseen ja siihen, miten kehitys on vaikuttanut opetukseen ja heidän työtehtäviinsä. Heiltä kysyttiin myös sitä, miten yrittäjyys on muutoksessa näkynyt ja onko yrittäjämäisen toiminnan sovittaminen yhteen opetuksen ja tutkimuksen kanssa helppoa vai ongelmallista. Haastatteluissa kysyttiin myös, mikä on yritysyhteistyön rooli yliopistossa.

Haastatteluissa ruodittiin myös yliopiston kolmatta tehtävää ja haastateltavien käsityksiä liittyen esimerkiksi tutkimuksen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Lopuksi pohdittiin, millainen on yrittäjämäinen ihminen, ja voiko organisaatio olla yrittäjämäinen.

Taustatietoina haastatteluissa ovat haastateltavien sukupuoli, ammatti ja ala, jota he edustavat.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.