Näytä aineistokuvailu.

FSD2957 Luontoharrastus ja yhdistystoiminta: havaintomuistiot 2006-2011

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin), alempiin opinnäytteisiin (esim. kandidaatintutkielmiin) eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Santaoja, Minna (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)

Asiasanat

harrastukset, hyönteistiede, järjestöt, järjestötoiminta, kasvitiede, kasvitieteilijät, kokoukset, lintuharrastus, lintutiede, lintutieteilijät, luonnonsuojelu, luonnontieteelliset museot, luontoarvot, luontosuhde, sienestys, sienitiede, vapaa-aika

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu havaintopäiväkirjoista, jotka on luotu luontoharrastusyhdistysten tilaisuuksissa sekä muissa luontoaiheisissa tapahtumissa.

Havaintoja on tehty Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen, hyönteistutkijain seuran ja sieniseuran kokouksissa sekä Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen lintuilloissa ja juhlaseminaarissa. Lisäksi muistiinpanoja on kerätty Tampereen luonnontieteellisen museon tilaisuuksissa sekä kolmannen lintuatlaksen julkaisemistilaisuudessa.

Aineistontekijä on kuvaillut havaintomuistioissa mm. tilaisuuksien etenemistä, käsiteltyjä aiheita sekä tilaisuuksissa käytettyjä yleisöpuheenvuoroja. Osaa havaintomuistiinpanoissa mainituista henkilöistä on myös haastateltu. Haastattelut on arkistoitu omana erillisenä kokonaisuutena (kts. FSD2956). Henkilöt voi yhdistää aineiston FSD2956 haastateltaviin haastattelutunnisteen avulla.

Taustatietoina on kerrottu järjestävän tahon ja tilaisuuden nimi sekä tapahtumapaikka ja -aika.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.