FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ohessa on joukko väittämiä. Rengastakaa kunkin väitteen kohdalla se vaihtoehto, joka mielestänne sopii parhaiten.

Työpaikkani johto luottaa alaisiinsa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 27
Melko samaa mieltä 2 199
En samaa enkä eri mieltä 3 131
Melko eri mieltä 4 83
Täysin eri mieltä 5 30
En osaa sanoa 9 19
SYSMISS 4
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 489
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.01
keskihajonta 1.564

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.