FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet kuuvavat mielestänne organisaationne kulttuuria? (Rengastakaa kunkin ominaisuuden kohdalta sopivin vaihtoehto)

Työaikoja seurataan ja hallitaan

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kuvaa erittäin hyvin 1 74
Kuvaa melko hyvin 2 214
Siltä väliltä 3 111
Kuvaa melko huonosti 4 45
Kuvaa erittäin huonosti 5 26
En osaa sanoa 9 13
SYSMISS 10
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 483
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.61
keskihajonta 1.479

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.