Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet kuuvavat mielestänne organisaationne kulttuuria? (Rengastakaa kunkin ominaisuuden kohdalta sopivin vaihtoehto)

Inhimillinen, ihmis- ja perhemyönteinen

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kuvaa erittäin hyvin 1 23
Kuvaa melko hyvin 2 144
Siltä väliltä 3 172
Kuvaa melko huonosti 4 81
Kuvaa erittäin huonosti 5 52
En osaa sanoa 9 10
SYSMISS 11
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 482
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.11
keskihajonta 1.352

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.