FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ohessa on joukko väittämiä liittyen organisaatiossanne käytössä oleviin työaikajärjestelyihin ja työaikapankkiin. Rengastakaa kunkin väitteen kohdalla se vaihtoehto, joka mielestänne kuvaa parhaiten omaa näkemystänne.

Joustavat työaikajärjestelyt ovat hyödyllisiä työnantajalle

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 197
Melko samaa mieltä 2 192
En samaa enkä eri mieltä 3 51
Melko eri mieltä 4 7
Täysin eri mieltä 5 2
Ei koske minua 9 16
SYSMISS 28
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 465
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 1.97
keskihajonta 1.524

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.