FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ohessa on joukko väittämiä liittyen organisaatiossanne käytössä oleviin työaikajärjestelyihin ja työaikapankkiin. Rengastakaa kunkin väitteen kohdalla se vaihtoehto, joka mielestänne kuvaa parhaiten omaa näkemystänne.

Työaikapankki on helpottanut työni ja yksityiselämäni yhteensovittamista

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 82
Melko samaa mieltä 2 92
En samaa enkä eri mieltä 3 128
Melko eri mieltä 4 16
Täysin eri mieltä 5 15
Ei koske minua 9 116
SYSMISS 44
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 449
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 4.08
keskihajonta 3.042

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.