FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Voitteko kertoa miksi olette tyytymätön työaikapankin toimivuuteen? (Rengastakaa poikkeuksellisesti kaikki sopivat vaihtoehdot)

Miksi olette tyytymätön työaikapankin toimivuuteen? (5)

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1
maksimi 10
minimi 10
keskiarvo 10.00
keskihajonta .

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.