FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka usein voitte… (Rengastakaa kussakin kohdassa sopivin vaihtoehto)

Päättää itse milloin pidätte lomanne?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Lähes aina 1 116
Melko usein 2 227
Silloin tällöin 3 84
Harvoin 4 49
En koskaan 5 11
SYSMISS 6
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 487
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.20
keskihajonta .988

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.