FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Vastaus jos q29a tai q29b tai q29c = 1

Arvioikaa kuinka monta tuntia viikossa olette tehneet ylitöitä viimeisen kahden kuukauden aikana. Ylityöllä tarkoitetaan työnantajan määräämää, normaalin työajan ylittävää työtä.

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 171
maksimi 60.0
minimi .5
keskiarvo 8.000
keskihajonta 9.1732

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.