FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Millainen työaikamuoto Teillä on? (Rengastakaa oikea vaihtoehto)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Säännöllinen päivätyö 1 315
Säännöllinen iltatyö 2 3
Säännöllinen yötyö 3 0
Kaksivuorotyö 4 125
Keskeytyvä kolmivuorotyö 5 26
Keskeytymätön kolmivuorotyö 6 1
Periodi/jaksotyö 7 4
Viikonlopputyö 8 1
Muu työaikamuoto, mikä? 9 16
SYSMISS 2
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 491
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.32
keskihajonta 1.988

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.