FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten osaamistanne työssänne? (Valitse yksi)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Tarvitsisin lisäkoulutusta selvitäkseni hyvin työtehtävistän 1 48
Työtehtäväni vastaavat tämänhetkisiä valmiuksiani 2 266
Minulla on valmiuksia selviytyä vaativimmastakin tehtävi 3 174
SYSMISS 5
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 488
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 2.26
keskihajonta .624

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.