Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Työskentelettekö pääasiassa? (Rengastakaa oikea vaihtoehto)

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Työryhmässä/tiimissä 1 212
Yksin 2 219
Työparin kanssa 3 47
SYSMISS 15
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 478
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.65
keskihajonta .651

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.