FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko Teillä tällä hetkellä luottamustehtäviä? (esim. luottamusmies, pääluottamusmies, varaluottamusmies, osaston luottamusmies, yhdyshenkilö, työsuojeluvaltuutettu tai –asiamies, tehtävä yhteistoimintaelimessä ammattiosastossa / paikallisjärjestössä / hallintoneuvostossa jne.)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 56
Ei 2 431
SYSMISS 6
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 487
maksimi 2
minimi 1
keskiarvo 1.89
keskihajonta .319

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.