Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Vastaus jos q56 pienempi kuin 5

Kuinka kauan olette kuulunut johonkin ammattiliittoon? (Rengastakaa oikea vaihtoehto)

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle vuoden 1 8
1 - 5 vuotta 2 26
6 - 10 vuotta 3 40
11 - 20 vuotta 4 127
Yli 20 vuotta 5 245
SYSMISS 47
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 446
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 4.29
keskihajonta .976

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.