FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Vastaus jos q56 pienempi kuin 5

Kuinka kauan olette kuulunut johonkin ammattiliittoon? (Rengastakaa oikea vaihtoehto)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle vuoden 1 8
1 - 5 vuotta 2 26
6 - 10 vuotta 3 40
11 - 20 vuotta 4 127
Yli 20 vuotta 5 245
SYSMISS 47
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 446
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 4.29
keskihajonta .976

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.