FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ohessa on joukko yksikön (esim. pankin konttorin, sairaalan, myymälän, tehtaan) johtoa ja lähintä esimiestänne koskevia väitteitä. Rengastakaa kustakin väitteestä se vastausvaihtoehto, joka vastaa parhaiten käsitystänne.

Yksikön johdon sanaan voi aina luottaa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 45
Melko samaa mieltä 2 158
En samaa enkä eri mieltä 3 122
Melko eri mieltä 4 104
Täysin eri mieltä 5 40
En osaa sanoa 9 18
SYSMISS 6
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 487
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.09
keskihajonta 1.601

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.