FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ohessa on joukko väittämiä. Rengastakaa kunkin väitteen kohdalla se vaihtoehto, joka mielestänne sopii parhaiten.

Minulla on valtaa vaikuttaa omaan työhöni liittyviin asioihin

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 47
Melko samaa mieltä 2 194
En samaa enkä eri mieltä 3 129
Melko eri mieltä 4 82
Täysin eri mieltä 5 31
En osaa sanoa 9 8
SYSMISS 2
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 491
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.80
keskihajonta 1.323

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.