FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ohessa on joukko väittämiä. Rengastakaa kunkin väitteen kohdalla se vaihtoehto, joka mielestänne sopii parhaiten.

Voin kaikissa tilanteissa luottaa henkilöstöryhmääni edustavaan luottamusmieheen/yhdyshenkilöön

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 50
Melko samaa mieltä 2 162
En samaa enkä eri mieltä 3 152
Melko eri mieltä 4 65
Täysin eri mieltä 5 23
En osaa sanoa 9 38
SYSMISS 3
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 490
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.16
keskihajonta 1.958

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.