Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Tiedotetaanko työtänne koskevista muutoksista yleensä… (Rengastakaa sopivin vaihtoehto)

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Hyvissä ajoin etukäteen 1 90
Vain hieman ennen muutosta 2 275
Vasta muutoksen tapahtuessa 3 119
SYSMISS 9
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 484
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 2.06
keskihajonta .655

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.