Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten koette työnne? (Rengastakaa kussakin kohdassa sopivin vaihtoehto)

Minun on usein kiirehdittävä suoriutuakseni työstäni

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 69
Melko samaa mieltä 2 180
En samaa enkä eri mieltä 3 112
Melko eri mieltä 4 100
Täysin eri mieltä 5 24
En osaa sanoa 9 2
SYSMISS 6
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 487
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.68
keskihajonta 1.177

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.