Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet kuuvavat mielestänne organisaationne kulttuuria? (Rengastakaa kunkin ominaisuuden kohdalta sopivin vaihtoehto)

Sosiaalinen, leppoisa

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kuvaa erittäin hyvin 1 11
Kuvaa melko hyvin 2 84
Siltä väliltä 3 188
Kuvaa melko huonosti 4 135
Kuvaa erittäin huonosti 5 58
En osaa sanoa 9 6
SYSMISS 11
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 482
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.38
keskihajonta 1.156

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.