FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka tärkeitä Teille henkilökohtaisesti ovat seuraavat työaikoihin liittyvät toiveet? (Rengastakaa kussakin kohdassa sopivin vaihtoehto)

Pysyvä osa-aikatyö

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin tärkeä 1 27
Melko tärkeä 2 35
Ei kovin tärkeä 3 121
Ei lainkaan tärkeä 4 239
En osaa sanoa 9 49
SYSMISS 22
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 471
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.94
keskihajonta 1.917

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.