FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ohessa on joukko väittämiä liittyen organisaatiossanne käytössä oleviin työaikajärjestelyihin ja työaikapankkiin. Rengastakaa kunkin väitteen kohdalla se vaihtoehto, joka mielestänne kuvaa parhaiten omaa näkemystänne.

Työaikatilini plus saldo on jatkuvasti liian korkea

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 32
Melko samaa mieltä 2 52
En samaa enkä eri mieltä 3 97
Melko eri mieltä 4 87
Täysin eri mieltä 5 79
Ei koske minua 9 104
SYSMISS 42
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 451
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 4.67
keskihajonta 2.612

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.