FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Voitteko kertoa miksi olette tyytymätön työaikapankin toimivuuteen? (Rengastakaa poikkeuksellisesti kaikki sopivat vaihtoehdot)

Miksi olette tyytymätön työaikapankin toimivuuteen? (3)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Joustot määräytyvät yksin työnanatajan tarpeista lähtien 1 0
Tunteja ei voi käyttää vapaapäivien/pidempien lomien pitämis 2 0
En voi pitää vapaita silloin kun haluaisin 3 0
kuukausittaiset työajanvaihtelut ovat liian suuria 4 1
Työaikapankki on lisännyt tehtyjen tuntien määrää 5 1
Vapaiden pitämisellä on haitallinen vaikutus palkkaani 6 1
Pitkiä työvuoroja on liian paljon 7 1
Työtuntien seuranta soveltuu huonosti työtehtäviini 8 1
Työaikojen valvonta ei toimi työpaikallani 9 1
Työaikapankki hankaloittanut työn ja yksityiselämän yhteenso 10 0
Teetetään ylitöitä ilman ylityökorvausta 11 0
Liian alhainen saldoraja 12 0
SYSMISS 487
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 6
maksimi 9
minimi 4
keskiarvo 6.50
keskihajonta 1.871

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.