Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka tyytyväinen olette työaikapankin toimivuuteen kokonaisuudessaan? (Rengastakaa sopivin vaihtoehto)

Jos q42 pienempi kuin 4 siirrytään kysymykseen q44

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin tyytyväinen 1 92
Melko tyytyväinen 2 109
En tyytyväinen, mutta en tyytymätönkään 3 33
Melko tyytymätön 4 15
Erittäin tyytymätön 5 6
En osaa sanoa 6 24
SYSMISS 214
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 279
maksimi 6
minimi 1
keskiarvo 2.30
keskihajonta 1.466

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.