Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka pitkään olette käyttäneet työaikapankkia?

Lisätiedot

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 242
maksimi 40.0
minimi .0
keskiarvo 6.497
keskihajonta 6.7425

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.