FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko Teillä mahdollisuus säästää tehtyjä työtunteja ja muita vapaita ns. työaikapankkiin, josta ne on mahdollista pitää joskus myöhemmin sovittuna ajankohtana? (Rengastakaa oikea vaihtoehto)

Jos q36 suurempi kuin 1 siirrytään kysymykseen q44

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 281
Ei 2 164
En tiedä 3 40
SYSMISS 8
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 485
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.50
keskihajonta .645

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.