Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka usein voitte… (Rengastakaa kussakin kohdassa sopivin vaihtoehto)

Halutessanne poistua hetkeksi työpaikaltanne kesken päivän hoitamaan asioitanne?

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Lähes aina 1 130
Melko usein 2 83
Silloin tällöin 3 137
Harvoin 4 94
En koskaan 5 45
SYSMISS 4
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 489
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.67
keskihajonta 1.300

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.