Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Oletteko tehneet viimeisen kahden kuukauden aikana… Ylityöllä tarkoitetaan työnantajan määräämää, normaalin työajan ylittävää työtä. (Rengastakaa kussakin kohdassa oikea vaihtoehto)

Ylitöitä, joista ei saa minkäänlaista korvausta?

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 66
Ei 2 351
SYSMISS 76
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 417
maksimi 2
minimi 1
keskiarvo 1.84
keskihajonta .365

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.