FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Vastaus jos q4 pienempi kuin 3

Millainen työaikamuoto puolisollanne/kumppanillanne on? (Rengastakaa oikea vaihtoehto)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Säännöllinen päivätyö 1 211
Säännöllinen iltatyö 2 2
Säännöllinen yötyö 3 0
Kaksivuorotyö 4 37
Keskeytyvä kolmivuorotyö 5 7
Keskeytymätön kolmivuorotyö 6 19
Periodi/jaksotyö 7 27
Viikonlopputyö 8 0
Muu työaikamuoto, mikä? 9 32
Ei tiedä 10 4
SYSMISS 154
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 339
maksimi 10
minimi 1
keskiarvo 3.04
keskihajonta 2.910

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.