Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Alla on joukko väittämiä, jotka liittyvät työhön ja nykyiseen työorganisaatioonne. (Rengastakaa kustakin väittämästä se vaihtoehto, joka kuvaa missä määrin olette väittämän kanssa samaa tai eri mieltä)

Ajatus siitä, että minut irtisanotaan, huolestuttaa minua todella

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 52
Melko samaa mieltä 2 97
En samaa enkä eri mieltä 3 83
Melko eri mieltä 4 128
Täysin eri mieltä 5 115
En osaa sanoa 9 12
SYSMISS 6
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 487
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.47
keskihajonta 1.583

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.