FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Alla on joukko väittämiä, jotka liittyvät työhön ja nykyiseen työorganisaatioonne. (Rengastakaa kustakin väittämästä se vaihtoehto, joka kuvaa missä määrin olette väittämän kanssa samaa tai eri mieltä)

Käyn työssä toteuttaakseni itseäni

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 35
Melko samaa mieltä 2 151
En samaa enkä eri mieltä 3 110
Melko eri mieltä 4 87
Täysin eri mieltä 5 86
En osaa sanoa 9 14
SYSMISS 10
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 483
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.25
keskihajonta 1.575

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.