FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Työskentelettekö pääasiassa? (Rengastakaa oikea vaihtoehto)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Työryhmässä/tiimissä 1 212
Yksin 2 219
Työparin kanssa 3 47
SYSMISS 15
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 478
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.65
keskihajonta .651

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.