FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mikä seuraavista on mielestäsi tärkein asia työssä/työssä olossa?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Palkan määrä 1 125
Työsuhteen pysyvyys 2 318
Työn sisältö 3 874
EOS 9 15
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1332
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.64
keskihajonta .944

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.