FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

RENGASTA NUMERO

Entä kuinka tyytyväinen olet nykyisin elämääsi kaiken kaikkiaan samalla tavalla arvioituna?

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1327
maksimi 10
minimi 4
keskiarvo 8.42
keskihajonta .977

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.