Näytä aineistokuvailu.

FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

RENGASTA NUMERO

Kuinka tyytyväinen olet tällä hetkellä omaan taloudelliseen tilanteeseesi? Arvioi tilannettasi kouluarvosanoilla neljästä kymmeneen (4 -10). Neljä tarkoittaa täysin tyytymätöntä ja kymmenen täysin tyytyväistä.

Lisätiedot

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1329
maksimi 10
minimi 4
keskiarvo 7.18
keskihajonta 1.327

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.