FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten hyvin seuraavat väittämät sopivat sinun käsityksiisi? Oletko väittämän kanssa samaa mieltä vai eri mieltä? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä?

Työurallani tulen saavuttamaan paremman yhteiskunnallisen aseman kuin mitä vanhemmillani on

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 398
Jokseenkin samaa mieltä 2 501
Jokseenkin eri mieltä 3 210
Täysin eri mieltä 4 85
EOS 9 137
SYSMISS 1
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1331
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.71
keskihajonta 2.293

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.