FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kun olet hankkimassa jotakin kestokulutustavaraa, niin vaikuttavatko seuraavat asiat ostopäätökseen erittäin paljon, melko paljon, jonkin verran vai vähän tai ei lainkaan?

Tuotteen ympäristöystävällisyys? Vaikuttaako se:

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin paljon 1 164
Melko paljon 2 393
Jonkin verran 3 566
Vähän / ei lainkaan 4 203
EOS 9 6
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1332
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.64
keskihajonta .986

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.