FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Jos ajattelet tavaroiden ja palvelusten ostamista, niin ovatko omat kulutusmahdollisuutesi viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana:

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Lisääntyneet selvästi 1 77
Lisääntyneet jonkin verran 2 244
Pysyneet ennallaan 3 729
Vähentyneet jonkin verran 4 171
Vähentyneet selvästi 5 107
EOS 9 4
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1332
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.01
keskihajonta .986

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.