FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Aineistonumero (lisätty FSD:ssä)

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1332
maksimi 2524
minimi 2524
keskiarvo 2524.00
keskihajonta .000

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.